ไทยเฮลท์ สุขภาพไทย webboard

ถามตอบปัญหาสุขภาพ ข่าวสุขภาพ เกี่ยวกับโรค อาการ ยา การดูแลตนเอง โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ข่าวสุขภาพของไทยและข่าวสารต่างประเทศ . The health webboard for Health Advise , ask health related questions and answers from our doctor team MD. (Internist) , health news from Thailand and around the world.

Please or Register to create posts and topics.

Compare tenecteplase and alteplase for acute ischemic stroke

This systematic review and meta-analysis showed that the risks of complications, including sICH, are comparable between tenecteplase versus alteplase for acute ischemic #stroke. #AHAJournals https://ahajrnls.org/3lBF3zo

Uploaded files:
  • 48976F48-4201-4770-9995-D67F1DFE575E.jpeg