ไทยเฮลท์ สุขภาพไทย webboard

ถามตอบปัญหาสุขภาพ ข่าวสุขภาพ เกี่ยวกับโรค อาการ ยา การดูแลตนเอง โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ข่าวสุขภาพของไทยและข่าวสารต่างประเทศ . The health webboard for Health Advise , ask health related questions and answers from our doctor team MD. (Internist) , health news from Thailand and around the world.

Please or Register to create posts and topics.

Dual antiplatelet reduce stroke risk

ICYMI: #STROKE March #EditorPick: Dual Antiplatelet Therapy With Cilostazol for Secondary Prevention in Lacunar Stroke: Subanalysis of the https://ahajrnls.org/3jsUngu Trial #AHAJournals https://ahajrnls.org/3JDaCSU

 

Uploaded files:
  • 243D4677-52B9-49A2-976C-1C25470C11E4.jpeg