ไทยเฮลท์ สุขภาพไทย webboard

ถามตอบปัญหาสุขภาพ ข่าวสุขภาพ เกี่ยวกับโรค อาการ ยา การดูแลตนเอง โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ข่าวสุขภาพของไทยและข่าวสารต่างประเทศ . The health webboard for Health Advise , ask health related questions and answers from our doctor team MD. (Internist) , health news from Thailand and around the world.

Please or Register to create posts and topics.

อายุรแพทย์คืออะไร

10 คำถามเกี่ยวกับอายุรแพทย์

  1. อายุรแพทย์ (internist) คือแพทย์เฉพาะทาง ในด้านการรักษาเกี่ยวกับยา โดยเรียนต่อเนื่องจากแพทย์จบใหม่ เน้นการรักษาโรคโดยใช้ยา
  2. อายุแพทย์เรียนกี่ปี ? ปกติ ถ้าเรียนจบแพทย์ ใช้เวลา 6 ปี การเรียนต่อเฉพาะทางอายุรแพทย์ ใช้เวลาอีก 4 ปี ดังนั้น อย่างต่ำ คือ 10 ปี
  3. อายุรแพทย์ รักษาอะไรบ้าง ? โรคที่ใช้ยา ความเจ็บป่วยพวก โรคทั่วไป การติดเชื้อ โรคปอด โรคตับ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ลำไส้ หัวใจ สมอง
  4. อายุรแพทย์เงินเดือนดีไหม? ขึ้นกับสถานที่เช่น ถ้ารับราชการ คงไม่ต่างจากแพทย์ทั่วไปมากนัก อายุรแพทย์ทั่วไป (General Internist ) คือเรียน 10 ปี ถ้าใน รพ.เอกชนก็ได้มากกว่าแพทย์ทั่วไปสัก 20% ต้องต่อยอดไปเป็นอายุรแพทย์ที่มีการทำหัตถการอื่นๆ เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร จึงจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก
  5. การทำงานของอายุรแพทย์ หนักไหม? การทำงานก็หนักอยู่แล้ว เนื่องจากต้องรับทุกโรค
  6. สมัครเรียนอายุรแพทย์ ดีไหม ? ต้องถามว่า จะต่อยอดไหม ช่วงหลังคนเรียนอายุรแพทย์ลดลง สถาบันเปิดรับก็ว่าง ดังนั้น หาที่เรียนไม่ยาก แต่เรียนจบ ว่ากันอีกทีหนึ่ง
  7. อายุรแพทย์ ขาดแคลนไหม? แล้วแต่สาขา และแล้วแต่ที่ ใน กทม. จังหวัดใหญ่ๆ ก็จะเต็มหมดแล้ว ยิ่งจำนวนแพทย์ใหม่ๆต่อปียิ่งเยอะ แนวโน้มคือต้องต่อยอดเท่านั้น
  8. อนาคตของอายุรแพทย์ ? ทำงานได้ตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งประสบการณ์มากยิ่งดีนะ คนไข้ชอบ เปิดคลินิคก็ได้
  9. อายุรแพทย์ที่เป็นต้นแบบในใจของคุณ ? มากมายครับ อ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ,อ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
  10. มีอะไรจะบอกกับอายุรแพทย์ หรือผู้สนใจ? ถ้าอยากเรียนรู้ทุกอย่างของมนุษย์ เรียนอายุรแพทย์
สุขภาพและความงาม has reacted to this post.
สุขภาพและความงาม