ไทยเฮลท์ สุขภาพไทย webboard

ถามตอบปัญหาสุขภาพ ข่าวสุขภาพ เกี่ยวกับโรค อาการ ยา การดูแลตนเอง โดยแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ข่าวสุขภาพของไทยและข่าวสารต่างประเทศ . The health webboard for Health Advise , ask health related questions and answers from our doctor team MD. (Internist) , health news from Thailand and around the world.

Please or Register to create posts and topics.

หมอนรองกระดูกเสื่อม / Degenerative disc มีกี่ระยะ และ อาการเป็นอย่างไร

หมอนรองกระดูกเสื่อม 

โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ หรือกำลังอยู่ในวัยทำงาน โดยหมอนรองกระดูกเสื่อมเกิดจากความเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูกในระยะเวลานานๆ ซึ่งสามารถแบ่งระยะการเสื่อมได้เป็นหลายระยะ

อาการที่พบอาจได้แก่ปวดหลังรอบคอและเอว ร้าวมาสู่แขนและขา อาการอ่อนแรงในกล้ามเนื้อ และความผิดปกติของระบบขับถ่าย

เพื่อให้ทราบถึงระยะการเสื่อมและอาการที่เกิดขึ้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

สิ่งที่ควรจำ:

 • โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเกิดจากความเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูก
 • อาการที่พบอาจได้แก่ปวดหลังรอบคอและเอว ร้าวมาสู่แขนและขา
 • ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพอาจช่วยลดอาการหมอนรองกระดูกเสื่อม
 • คลินิกกายภาพบำบัดกรีนเบลล์มีบริการรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อม

ภาพรวมโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเกิดจากการเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูก โรคนี้มักเกิดในผู้ที่มีอายุมากกว่า 25 ปี และในผู้ที่มีการยกของหนัก หรือ ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่นการนั่งทำงานนานเป็นต้น

การทำความเข้าใจหมอนรองกระดูกเสื่อม

หมอนรองกระดูกเสื่อมเกิดจากความเสื่อมถอยของเนื้อเยื่อหมอนรองกระดูกในระยะเวลานานๆ ซึ่งสามารถแบ่งระยะการเสื่อมได้เป็นหลายระยะ อาการที่พบอาจได้แก่ปวดหลังรอบคอและเอว ร้าวมาสู่แขนและขา อาการอ่อนแรงในกล้ามเนื้อ และความผิดปกติของระบบขับถ่าย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่หมอนรองกระดูกเสื่อม

หลายสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม สำคัญได้แก่อายุที่เพิ่มขึ้น การใช้งานหนักในชีวิตประจำวัน และปัจจัยอื่นเช่นน้ำหนักเกิน การนั่งหรือยืนนานๆ

ระยะของการเสื่อมของหมอนรองกระดูก

โรคหมอนรองกระดูกเสื่อมถือเป็นโรคที่มีอายุมากขึ้นเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน และระยะการเสื่อมของหมอนรองกระดูกสามารถแบ่งได้เป็นหลายระยะ โดยระยะแรกของการเสื่อมจะไม่แสดงอาการชัดเจน แต่เมื่อโรคเสื่อมถึงระยะที่รุนแรงขึ้น ผู้ปวดจะมีอาการปวดรุนแรง และอาจกระจายไปยังแขนและขา

การวัดระยะการเสื่อมของหมอนรองกระดูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการวินิจฉัยโรค เนื่องจากการตรวจในการทางคลินิกมักใช้วิธีการตรวจต่างๆ เช่น CT scan หรือ MRI ในการตรวจสอบระยะการเสื่อมของหมอนรองกระดูก

หมอนรองกระดูกเสื่อม,มีกี่ระยะ,degenerative disc, Greenbell Clinic

อาการของหมอนรองกระดูกเสื่อม

หมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถแสดงอาการที่หลากหลายได้ แต่อาการที่พบได้บ่อย ๆ ประกอบไปด้วย:

อาการที่พบได้บ่อยของหมอนรองกระดูกเสื่อม

 • ปวดหลังที่มีลักษณะเจาะจง
 • เจ็บปวดรอบต้นคอและเอว
 • รู้สึกร้อนหรือเผลอชาต่อเนื่อง
 • อาการตกแต่งท้ายที่ขา
 • การรู้สึกชาตามลำแสงเส้นประสาท
 • ความผิดปกติที่รวมถึงต้นขา

ผลกระทบจากการมีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อม

การมีอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและกิจกรรมประจำวันได้ อาการเจ็บปวดรุนแรงอาจทำให้ผู้ป่วยมีความทุกข์ทรมานในชีวิตประจำวัน รวมถึงการมีผลกระทบต่อการทำงาน การเล่นกีฬา และความสุขในชีวิตประจำวัน

การวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

การวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาโรคและการวางแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยวิธีการวินิจฉัยสามารถแบ่งออกเป็นหลายวิธีตามความเหมาะสมและระดับของอาการ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์รับเคสของผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม วิธีการตรวจร่างกายอาจรวมถึงการตรวจประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วย เพื่อสะท้อนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาการที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น มีอาการปวดหลังในประวัติคนในครอบครัว หรือเคยได้รับการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับระบบกระดูกเป็นต้น

นอกจากนี้ การตรวจร่างกายฟิสิกส์อาจนำเสนอข้อมูลที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมได้อย่างเพิ่มประสิทธิภาพ โดยผู้แพทย์อาจทำการตรวจวัดความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อรอบๆ หมอนรองกระดูก หรือทำการตรวจสอบความยืดหยุ่นของข้อต่อในบริเวณที่มีอาการปวดเส้นประสาท

นอกจากนี้ การส่งเคสผ่านภาพวินิจฉัย เช่น X-ray, CT scan หรือ MRI อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการพิจารณาประเมินและวินิจฉัยภาพร่างกายเพิ่มเติม ซึ่งภาพร่างกายเหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบจุดอ่อนหรือความผิดปกติของหมอนรองกระดูกที่อาจไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

หมอนรองกระดูกเสื่อม,มีกี่ระยะ,degenerative disc, Greenbell Clinic

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

วิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด

การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดอาจมีดังนี้:

 1. การใช้ยารักษาอาการปวด: ยาแก้ปวดและยาต้านการอักเสบสามารถช่วยบรรเทาอาการปวด
 2. การทำกายภาพบำบัด: กายภาพบำบัดช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม: เปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดในส่วนหลัง เช่น ปรับท่านั่ง-ยืน การยกของหนัก และใช้หมอนที่เหมาะสม

การผ่าตัดรักษาหมอนรองกระดูกเสื่อม

สำหรับกรณีที่การรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ได้ผล หรืออาการหมอนรองกระดูกเสื่อมมีความรุนแรงมาก การผ่าตัดอาจจำเป็นเพื่อรักษาโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมให้ดีขึ้น

โรคกระดูกพรุนกับหมอนรองกระดูกเสื่อม

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และมีอาการคอและหลังปวด อาการของโรคกระดูกพรุนอาจแตกต่างกันไปได้เช่นการเคลื่อนไหวที่หลุดมากกว่าปกติ อาการรู้สึกไม่สม่ำเสมอในการเดินหรือยืน และความบกพร่องในการทำกิจกรรมประจำวัน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันหมอนรองกระดูกเสื่อม

แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันหมอนรองกระดูกเสื่อมและบรรเทาอาการ องค์กรอนาคตการแพทย์แห่งชาติกำหนดแนวทางผลการทำงานที่แนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทางที่ดีกว่า นี่จะประกอบไปด้วยการปรับท่านั่ง-ยืนให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดการกดทับและความตึงเครียดในส่วนหลัง การปรับการยกของหนักให้ถูกวิธีและใช้เครื่องมือช่วยที่เหมาะสม เพื่อลดการเอนหลัง การปรับพฤติกรรมการนอนให้ถูกต้อง เช่น ใช้หมอนที่รองรับรูปร่างของคอและหลังให้เหมาะสม และออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบกล้ามเนื้อที่ยั่งยืน เช่น กล้ามเนื้อแบริเวอร์ การยืดเพื่อเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมสุขภาพหลังที่ดีได้

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลังที่ดี

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาอาการหมอนรองกระดูกเสื่อมและเสริมสุขภาพหลังที่ดี การออกกำลังกายสามารถจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและเส้นประสาทที่แข็งแรงดีขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและป้องกันการเสื่อมของหมอนรองกระดูก การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับสุขภาพหลังหมอนรองกระดูกเสื่อมสามารถทำได้โดยเลือกวิธีการที่เหมาะสมในที่มีความเสี่ยงต่อผู้ป่วยและกำลังที่ผู้ป่วยสามารถทำได้ เช่น กล้ามเนื้อแบริเวอร์ การยืดเพื่อเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การออกกำลังกายสำหรับสุขภาพหลัง
 • ปรับท่านั่ง-ยืนให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • ปรับการยกของหนักให้ถูกวิธีและใช้เครื่องมือช่วยที่เหมาะสม
 • ปรับพฤติกรรมการนอนให้ถูกต้อง
 • ออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น กล้ามเนื้อแบริเวอร์ การยืดเพื่อเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ